Brussels : Genieten van de bijkomende indexering

Wenst u te genieten van de bijkomende indexering voorzien door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2020 ?

Er dient aan een nieuwe voorwaarde voldaan te worden : het ingeven in uw Brusselse Beveiligde Zone, van het begin en (indien van toepassing) het einde van het contractvan IEDERE werknemer (reeds geregistreerd en nieuw) die prestaties uitoefent in het kader van de Brusselse dienstencheques en het kantoor (vestigingseenheid)waar hij of zij is aangesloten.

Ter herinnering : wat houdt de bijkomende indexering in Brussel in ?

Wanneer een indexering plaatsvindt, heeft iedere vestigingseenheid van een erkende onderneming die Brusselse dienstencheques indient, het recht om van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een verhoogde terugbetaalwaarde te ontvangen (genaamd de « bijkomende indexering ») indien voldaan wordt aan de volgende 3 voorwaarden :

● Minstens 60% van de dienstenchequewerknemers die in de loop van het jaar worden aangeworven, zijn werkzoekende of begunstigde van het leefloon (voorwaarde die wordt nagegaan op jaarlijkse basis : tussen 1 januari en 31 december);

● Beschikken over een geldig vormingsplan goedgekeurd door de Commissie Opleidingsfonds Dienstencheques;

● Het indienen van een ondertekend « Brussels diversiteitscharter in de dienstenchequesector » bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Wat dient u te doen om te genieten van de bijkomende indexering in 2020 op basis van de dienstencheques ingediend in 2019 ?

U dient, via de Beveiligde Zone, onder « beheer van de werknemers », het begin en het einde van het contract in te geven van elke werknemer die prestaties uitoefent in het kader van de Brusselse dienstencheques. U kan deze gegevens ingeven vanaf 17/07/2019 en dit tot en met 15/02/2020 :

●Voor een reeds geregistreerde werknemer, klik op “wijzigen”

● Voor een nieuwe, klik op “een contract toevoegen”

OPGELET : Om van dit voordeel te kunnen genieten, dient u er op toe te zien deze informatie geregeld bij te werken!

U vindt alle informatie over de bijkomende indexering hier.