Sinds 1 januari 2016* zijn de 3 Gewesten ook operationeel bevoegd voor de uitgifte van dienstencheques. Na een openbare aanbesteding gelanceerd door elke regio, blijft Sodexo de uitgever van de dienstencheques voor het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; op die manier kunnen we u een eenvoudige en efficiënte transitie verzekeren.

Meer informatie ? Selecteer uw profiel :

Een gebruiker van de dienstencheque

In welk gewest is uw hoofdverblijfplaats ?

Een erkende
onderneming

In welk gewest oefent uw Erkende Onderneming haar activiteiten uit ?

Een werknemer van de dienstencheque