INFO : Wijzigingen met betrekking tot de rekening van gebruikers die volgens het rijksregister overleden zijn

Wij informeren u graag over een aantal wijzigingen met betrekking tot de rekening van gebruikers die volgens het rijksregister overleden zijn. Zodra het Gewest Sodexo informeert dat een gebruiker volgens de informatie van het rijksregister overleden is, zal de betrokken gebruiker geen nieuwe dienstencheques niet meer kunnen bestellen.
Echter, het zal nog gedurende 3 maanden (te rekenen vanaf de datum van overlijden) mogelijk zijn om prestaties te valideren via de rekening van de overleden gebruiker. Sodexo stuurt een email naar de betrokken rekening over de nog te valideren prestaties.
Erfgenamen kunnen, op voorlegging van een overlijdensakte, echter wel de terugbetaling aanvragen van het saldo van nog resterende dienstencheques en dit tot de einddatum van de geldigheidsduur voor de gebruiker.
Zij kunnen dit doen door contact op te nemen met de klantendienst van Sodexo.