INFO : Online formulier voor bevroren of geblokkeerde gebruikers

Een groot aantal vragen die door erkende ondernemingen gesteld werden, hebben betrekking op gebruikers die problemen ondervinden bij het bestellen van hun dienstencheques omdat hun dossier bevroren of geblokkeerd werd door de gewesten.Als erkende onderneming kan u momenteel uitzonderlijk gebruik maken van een online formulier voor mogelijk bevroren of geblokkeerde gebruikers. Indien uw klant niet verder geholpen kan worden via de pagina ‘contacteer ons’, kan u als erkende onderneming dit formulier online invullen. Op basis van concrete gegevens van de betrokken klant en een korte omschrijving van het probleem, neemt de klantendienst voor gebruikers vervolgens zelf schriftelijk contact op met de klant. Dit laat ons toe om een rechtsreeks en gepast antwoord te bieden ten aanzien van uw klant. Opgelet, indien het een ander probleem betreft dan een bevroren of geblokkeerd dossier, dient uw klant zelf contact op te nemen met de klantendienst van zijn gewest.