Steun uw huishoudhulpen!

Beste erkende ondernemingen,

We kunnen fier zijn om de bij te dragen aan de werkbaarheid van meer dan een miljoen Belgische gezinnen en daarbij nog eens bij te dragen aan de sociale inclusie door middel van tewerkstelling van bijna 180.000 huishoudhulpen.

Naar aanleiding daarvan ondersteunt Sodexo de campagne van het Werkbaarheidsfonds voor de Dienstencheques voor het welzijn van de huishoudhulpen.

Het Werkbaarheidsfonds Dienstencheques werd opgericht door de sociale partners van de dienstenchequesector. Het doel: alle betrokken partijen (huishoudhulpen, bedrijven en klanten van Dienstencheques) sensibiliseren met het oog op meer respect voor het werk van huishoudhulpen. Dat werk moet realiseerbaar, doenbaar en werkbaar blijven.

In 2019 lanceerde het Werkbaarheidsfonds een grote sensibiliseringscampagne, gericht naar de klanten van Dienstencheques, om het respect voor huishoudhulpen te verhogen. Het is de eerste campagne met de klant als doelgroep. De focus ligt hierbij op het belang van kwaliteitsvol en ergonomisch materiaal dat huishoudhulpen voor het uitoefenen van hun job nodig hebben.

ONDERWERP: KWALITEITSVOL MATERIAAL

De impact van de door de klant beschikbaar gestelde materialen wordt vaak onderschat. Een huishoudhulp die 8 uur per dag dient te werken met ongeschikt, aftands en soms gewoonweg gevaarlijk materiaal loopt het risico om op termijn fysieke klachten te ontwikkelen. En zo wordt het werk helemaal onwerkbaar.

Meer info op www.iktoonrespect.be

Neem deel aan de campagne door het bestellen van de affiches.