Brussels : Informatie m.b.t. de aanvullende indexering

Beste erkende ondernemingen,

Wij nodigen u uit om de informatie betreffende de aanvullende indexering, met inbegrip van de nodige attesten, te raadplegen via de geüpdatete webpagina van de gewestelijke overheidsdienst :
aanvullende indexering