Registratie van werknemers in Brussel

Wij herinneren u eraan dat de erkende onderneming alle contractuele informatie dient te registreren bij Sodexo. Concreet betekent dit dat u ons als erkende onderneming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een volledige en bijgewerkte lijst van uw werknemers moet bezorgen via de Beveiligde Zone met vermelding van:

• Het type contract (bepaalde tijd/onbepaalde tijd)
• Het INSZ van de werknemer
• De vestigingseenheid waaraan de werknemer gelinkt is
• Het statuut van de werknemer op het moment van de aanwerving (enkel geldig voor nieuwe werknemers)

OPGELET : U had tot 1 mei 2017 om de contractuele gegevens van uw werknemers bij te werken opdat dienstencheques gelinkt aan een werknemer aanvaard zouden kunnen worden.