Definitieve terugbetalingsregels voor papieren dienstencheques van het Vlaamse Gewest

De Vlaamse Overheid heeft in samenwerking met Sodexo de voorbije overgangsperiode gebruikt om de terugbetalingsregels van de papieren cheques te evalueren.

Er is nu een definitieve regeling vastgelegd :

• Alle velden van de cheques dienen volledig en goed leesbaar ingevuld te worden. De volledigheid en de leesbaarheid van elk invulveld wordt nauwkeurig en actief gemonitord per erkende onderneming. Afwijkingen kunnen aanleiding geven tot bijkomende controles.
• Indien de prestatiedatum en/of het INSZ-nummer niet is ingevuld, komt de cheque gedurende 30 kalenderdagen ter aanvulling in de Beveiligde Zone. Indien er na 30 dagen geen correctie is gebeurd, worden de niet-gecorrigeerde cheques definitief niet meer uitbetaald.
• Om de leesbaarheid van het INSZ-nummer te verhogen moeten de INSZ-nummers van alle DC-werknemers geregistreerd worden bij Sodexo. Op basis van de lijst van geregistreerde INSZ-nummers kan Sodexo een maximaal aantal niet-herkenbare gegevens identificeren en een zo hoog mogelijke leesbaarheid garanderen.

Wat moet je doen als Erkende Onderneming?

• Zorg ervoor dat de dienstencheque steeds volledig, correct en leesbaar is ingevuld. Er worden nog steeds controles uitgevoerd op de volledigheid en correctheid van alle gegevens.
• Registreer alle werknemers in de Beveiligde Zone. Op die manier kan Sodexo een groter aantal niet-herkenbare gegevens vervolledigen aan de hand van de opgegeven INSZ nummers
• Je kunt de gegevens op de cheques ook aankondigen via de Beveiligde Zone. In dat geval vervolledigt Sodexo automatisch de lege en niet-leesbare velden.

Met deze maatregelen willen de Vlaamse overheid en Sodexo de strijd tegen fraude blijven voeren zonder de ondernemingen bijkomend administratief te belasten.