Nieuws rond dienstencheques in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vaardigde nieuwe regels uit voor dienstencheques. Wij delen u met plezier mee wat deze hervorming voor u inhoudt, zowel voor gebruikers als voor erkende ondernemingen zoals de uwe. De wijzigingen zijn van kracht sinds 1 maart 2017.

In het kort:
1. Wijziging van de geldigheidsperiodes/correctietermijnen van dienstencheques
2. Wijziging van gegevens over de aangifte van werknemers
3. Mogelijkheid voor erkende ondernemingen om Brusselse papieren dienstencheques te weigeren
+ Extra ondersteuning bij tewerkstelling, opleiding en diversificatiebeleid

1. Wijziging van de periodes voor geldigheid/correctietermijnen van dienstencheques
Geldigheidsperiodes om Sodexo-dienstencheques in te dienen
De Brusselse dienstencheques die vanaf 1 maart 2017 worden uitgegeven zijn 6 maanden geldig voor gebruikers en 7 maanden voor u als erkende onderneming.

VOORBEELD : Koopt een Brusselse gebruiker een dienstencheque op 2 maart 2017? Dan kan hij die tot 30 september 2017 indienen bij zijn erkende onderneming. De erkende onderneming heeft vervolgens tot 31 oktober 2017 om de dienstencheque bij Sodexo in te dienen.
LET OP : deze regel geldt alleen voor Brusselse dienstencheques die vanaf 1 maart 2017 worden uitgegeven.

-Wat zijn de gevolgen voor de papieren dienstencheques?

 • De nieuwe geldigheidsperiode voor gebruikers en erkende ondernemingen staan gedrukt op de Brusselse papieren dienstencheques die vanaf 1 maart 2017 worden uitgegeven.
 • Als erkende onderneming beschikt u over één maand extra geldigheid ten opzichte van de gebruiker om de dienstencheques in te dienen bij Sodexo.
  Wat zijn de gevolgen voor de elektronische dienstencheques?
 • De elektronische dienstencheques blijven zes maanden lang beschikbaar in de elektronische portefeuille van de gebruiker. De erkende ondernemingen hebben maximaal zeven maanden, vanaf de uitgifte van de dienstencheques, om ze bij Sodexo in te dienen.

-Correcties van dienstencheques
De regel rond de correcties van dienstencheques verandert niet. U krijgt nog altijd één maand vanaf de correctieaanvraag door Sodexo om dienstencheques te corrigeren, op voorwaarde dat deze zijn ingediend in de periode dat ze nog geldig waren.

2. Wijziging van gegevens over aangifte van werknemers
Sinds 1 maart 2017 moet elke erkende onderneming alle contractgegevens van zijn werknemers meedelen aan Sodexo.
Concreet betekent dat u als erkende onderneming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan Sodexo een lijst moet bezorgen met volledige en actuele gegevens van al uw medewerkers:

 • contracttype (bepaalde of onbepaalde duur)
 • het INSZ-nummer van de medewerker
 • identificatienummer van de vestigingseenheid van de erkende onderneming van de medewerker of die waaraan hij is verbonden
 • het werknemersstatuut van de werknemer bij de start (uitsluitend van toepassing voor nieuwe werknemers)

LET OP : u hebt tot 1 mei 2017 om de contractgegevens van uw werknemers te actualiseren, via de beveiligde zone. Alleen dan zullen de dienstencheques gelinkt aan deze werknemers worden aanvaard en terugbetaald.
VOORBEELD : U dient vanaf 1 mei 2017 een dienstencheque in die gelinkt is aan een werknemer waarvan de gegevens onvolledig zijn. Indien u die haar gegevens niet aanvult tijdens de correctieperiode van dertig dagen (zodra u de aanvraag tot correctie van Sodexo ontvangt), zal uw dienstencheque niet worden terugbetaald.

3. Mogelijkheid voor erkende ondernemingen in Brussel om Brusselse papieren dienstencheques te weigeren
Wilt u graag de elektronische dienstencheques promoten bij uw klanten? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt u sinds 1 maart 2017 de mogelijkheid om alleen nog betaling met Brusselse elektronische dienstencheques te aanvaarden voor geleverde prestaties.
U vindt hier de boodschap over de wijzigingen die op 1 maart naar uw klanten werden gestuurd.

Extra ondersteuning bij tewerkstelling, opleiding en diversiteitsbeleid
Uw onderneming ontvangt extra financiële ondersteuning indien u kunt aantonen dat:

 • uw vestigingseenheden voor 60 procent werkzoekenden inzetten
 • uw onderneming diversiteit en opleiding aanmoedigt
 • uw vestigingseenheden voor 60 procent werkzoekenden inzetten
 • uw onderneming diversiteit en opleiding aanmoedigt