INFO : Nieuwe geldigheidsperiode Waalse dienstencheques voor Erkende Ondernemingen

De geldigheidsperiode van Waalse dienstencheques uitgegeven vanaf 2 januari 2017, wordt met een maand verlengd voor de Erkende Onderneming.
Voor de gebruikers geldt nog steeds een geldigheidsduur van 8 maanden.
U als Erkende Onderneming heeft na de vervaldatum voor de gebruiker nog 2 maanden de tijd om de dienstencheques bij Sodexo in te dienen voor terugbetaling en, in voorkomend geval te corrigeren.

Opgelet: Deze maatregel is niet retroactief en geldt dus enkel voor Waalse dienstencheques uitgegeven vanaf 2 januari 2017.

Wat is de impact voor papieren dienstencheques ?

  • De nieuwe geldigheidsperiode wordt geprint op de Waalse papieren dienstencheques uitgegeven vanaf 2 januari 2017.
  • U beschikt over een bijkomende maand om Waalse cheques uitgegeven vanaf 2 januari 2017 in te dienen en in voorkomend geval te corrigeren in de Beveiligde Zone.

Wat is de Impact voor elektronische dienstencheques: ?

  • De Waalse elektronische dienstencheques blijven een maand langer beschikbaar in de Beveiligde Zone om de terugbetaling aan te vragen.