INFO : Automatische validering Waalse en Brusselse elektronische dienstencheques

Zoals u weet dient de gebruiker de elektronische dienstenchequeprestaties, die door de erkende onderneming werden ingevoerd, te bevestigen. Zonder de bevestiging van de gebruiker kunnen de prestaties niet worden terugbetaald aan de erkende onderneming. Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn zich bewust van dit probleem en hebben in samenwerking met Sodexo een nieuwe procedure uitgeschreven.

Die procedure verloopt als volgt:

 • De prestatie wordt geregistreerd door de erkende onderneming;
 • Validatie van de prestatie door de erkende onderneming (als de prestatie niet manueel wordt gevalideerd, wordt ze na 5 kalenderdagen automatisch gevalideerd);
 • 1e automatisch bericht opgestuurd(op de dag van de validatie van de prestatie door de erkende onderneming) aan de gebruiker met het verzoek de prestatie te bevestigen;
 • Als de gebruiker de prestatie niet heeft bevestigd of betwist binnen de 10 kalenderdagen na de validatie door de erkende onderneming:
  • 1e herinnering naar de gebruiker om hem eraan te herinneren de prestatie te bevestigen of te betwisten;
  • Dagelijks rapport naar Brussel of Wallonië met alle prestaties die al meer dan 10 dagen wachten op bevestiging.
 • Als de gebruiker de prestatie niet heeft bevestigd of betwist binnen de 20 kalenderdagen na de validatie door de erkende onderneming 2e herinnering naar de gebruiker om hem eraan te herinneren de prestatie te bevestigen of te betwisten.
 • Als de gebruiker de prestatie nog steeds niet heeft bevestigd of betwist binnen de 60 kalenderdagen na de validatie door de erkende onderneming, dan word ze als definitief bevestigd beschouwd en kan ze niet meer worden betwist. Vanaf dat ogenblik begint de termijn voor de terugbetaling aan de erkende onderneming te lopen.

Deze nieuwe procedure treedt in werking op 1 december 2016.

Opgelet! De prestaties die vóór 1/12/2016 werden ingegeven door de erkende onderneming, noodzaken wèl een verplichte bevestiging van de gebruiker.

Bijgewerkte Beveiligde Zone

Via de homepage (thuispagina) krijgt u een duidelijk overzicht van de prestaties die automatisch gevalideerd worden, enerzijds, en de prestaties met manuele validatie, anderzijds.

Via de pagina “Beheer van de prestaties” kunnen prestaties geraadpleegd worden per type validatie/bevestiging. U kan dus sorteren op:

 • “Manueel”: prestaties die een manuele validatie of bevestiging vereisen
 • “Automatisch”: prestaties die zonder manuele validatie of bevestiging automatisch gevalideerd worden
 • “Manueel & Automatisch”: beide type prestaties