INFO : Verloren of gestolen dienstencheques zijn niet ontvankelijk

Wanneer een gebruiker verklaart dat dienstencheques verloren of gestolen zijn, worden deze geannuleerd door Sodexo.  Worden deze cheques nadien toch gebruikt om een prestatie te betalen, kan Sodexo deze dus niet terugbetalen aan de erkende onderneming. De erkende onderneming wordt hiervan verwittigd en zal nieuwe cheques moeten opvragen bij de gebruiker.