INFO : Vlaamse cheques enkel voor diensten geleverd de afgelopen 12 maanden

Op vraag van het Vlaamse Gewest, zullen Vlaamse Dienstencheques gebruikt voor prestaties die dateren van meer dan 12 maanden voor de uitgiftedatum van de cheque, vanaf 1 april 2016 niet langer worden terugbetaalddoor Sodexo. U dient dus te vermijden dat prestaties meer dan 12 maanden onbezoldigd blijven. Wat moet u doen bij papieren dienstencheques? Het is erg belangrijk dat u de datum van uitgifte van de cheque controleert alvorens deze te aanvaarden en in te dienen voor terugbetaling.Wat moet u doen bij elektronische dienstencheques? Een elektronische dienstencheque van een gebruiker zal niet worden toegekend aan een prestatie geleverd meer dan 12 maanden voor de datum van de uitgifte van de cheque. Indien de prestatie langer dan 12 maanden “onbezoldigd” blijft, zal de gebruiker ze dus niet meer kunnen betalen via dienstencheques. De prestatie krijgt op dat moment een status “Te betalen buiten dienstencheques”Het zal dan aan u, als erkende onderneming zijn, om de volledige waarde van de cheque(s) voor de geleverde prestaties, rechtstreeks terug te vorderen bij de betrokken gebruiker.