INFO : Afbeeldingen van de te corrigeren dienstencheques

Wij hebben gemerkt dat  de afbeelding van de te corrigeren dienstencheques niet altijd zichtbaar is. Dit is gelinkt aan de manuele behandeling van de “gemengde”, niet-conforme afgiftes en onze inspanningen om deze te deblokkeren  (zie update van 09/02) en zou dus vanzelf moeten verdwijnen.   Ter herinnering: Tot eind juni heeft u na de lezing van de dienstencheques 3 dagen om de cheques te corrigeren. Doet u dit niet, wordt de cheque toch automatisch uitbetaald.