INFO : Vlaamse cheques enkel voor diensten geleverd de afgelopen 12 maanden – controle vanaf 1 maart

Vlaamse cheques kunnen enkel worden gebruikt voor diensten die geleverd zijn de afgelopen12 maanden, te rekenen vanaf de datum van de uitgifte van de cheque. Voor de Vlaamse dienstencheques is die datum dus ten vroegste 1 januari 2016. Indien de dienstverlening niet binnen de voornoemde termijn wordt vergoed met een dienstencheque, zal de gebruiker de volledige waarde van de cheque, inclusief de Vlaamse tegemoetkoming, moeten betalen aan de erkende onderneming. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016, en zal effectief gecontroleerd worden vanaf 1 maart.