Terugbetaling afgiftes papieren cheques

Sommige afgiftes van papieren cheques worden later terugbetaald omdat er een probleem is bij het behandelen van afgiftes die gemengd worden ingediend (federale cheques, Vlaamse cheques, …) en/of met het verkeerde borderel. Deze afgiftes moeten manueel behandeld worden waardoor er een vertraging tot uitbetaling kan zijn van enkele dagen, en een verhoogd risico op fouten. Conform de algemene dienstvoorwaarden voor erkende ondernemingen herinneren wij u eraan dat u een aparte afgifteborderel dient te gebruiken voor de dienstencheques per gewest en per prestatiemaand. Bij gebrek aan een conforme afgifte kan Sodexo niet garanderen dat de betrokken afgifte wordt uitbetaald binnen de terugbetalingstermijn zoals die werd afgesproken met het betrokken gewest.