INFO : Contractuele gegevens voor werknemers voor het Waalse Gewest

Wij ontvangen veel vragen in verband met de verplichting van het Waalse Gewest om de contractuele gegevens van werknemers te registreren, zoals: moeten ook bijlagen aan het contract worden geregistreerd? Wat met interimcontracten of medisch verlof? Het Waalse Gewest onderzoekt momenteel al deze vragen en bekijkt of en hoe dit proces kan vereenvoudigd worden voor de ondernemingen. Wij hopen u hier zo snel mogelijk over te communiceren. In afwachting van meer duidelijkheid raden wij u aan de contractuele gegevens van werknemers naar best vermogen in te voeren.