INFO : Bevroren of geblokkeerde gebruikersprofielen

Tijdens de overgang naar het regionale systeem, werden op vraag van de Gewesten een aanzienlijk aantal gebruikersprofielen bevroren of geblokkeerd. Dit heeft gevolgen voor de terugbetalingen voor geleverde prestaties aan deze gebruikers. Het aantal definitief geblokkeerde gebruikersprofielen momenteel beperkt zijn tot overledenen en personen die niet teruggevonden zijn in het Rijksregister. We bekijken met de gewesten om prestaties van overleden gebruikers die tijdens de overgang naar het regionale systeem geblokkeerd werden en die geleverd werden voor 1 januari 2016 en voor de datum van overlijden van de betrokken gebruiker/of voor de datum van de schrapping van de persoon in het Rijksregister , automatisch te laten valideren zodat deze prestaties nog kunnen worden uitbetaald aan de erkende ondernemingen In de infogids vindt u de verschillende redenen waarom gebruikers tijdelijk bevroren worden of definitief geblokkeerd worden.